Privātais Pansionāts

Pansionāts "Priedāji"
Cena un kas tajā ietilpst

Pakalpojuma izmaksas

Par SAC „Priedāji” pakalpojumu cenu maiņu, jo sakarā ar to, ka valstī visa 2023.gada laikā turpināja pieaugt patēriņa preču, pakalpojumu, medikamentu un energoresursu izmaksas, tad lai mēs varētu segt mums arvien pieaugošos izdevumus un arī turpmāk nodrošināt mūsu klientiem kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, esam pieņēmuši lēmumu no 2024.gada 1.janvāra paaugstināt cenas par klientu uzturēšanos un sniegtajiem pakalpojumiem mūsu aprūpes centrā. 

Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no iemītnieka vispārējā veselības stāvokļa un pašaprūpes spēju līmeņa. 

Informējam , ka no 01.01.2024. mūsu noteiktā cena SAC pakalpojumam vienam Klientam diennaktī būs:

 • Pirmais aprūpes līmenis- persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām un savam veselības stāvoklim, nepieciešams minimāls personāla atbalsts un uzraudzība - 1488 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi eiro) mēnesī, jeb 48 EUR (četrdesmit astoņi eiro 00 centi) diennaktī.


 • Otrais aprūpes līmenis- personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni ierobežotas, persona ir saglabājusi spējas veikt ikdienas pašaprūpi ar personāla atbalstu un uzraudzību - 1643 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit trīs eiro) mēnesī, jeb 53 EUR ( piecdesmit trīs eiro 00 centi) diennaktī.


 • Trešais aprūpes līmenis- personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta, nepieciešama regulāra personāla palīdzība un aprūpe ikdienā - 1829 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit deviņi eiro) mēnesī, jeb 59 EUR (piecdesmit deviņi eiro 00 centi) diennaktī.

 • Ceturtais aprūpes līmenis- personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti smagi ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona ir pilnībā aprūpējama un uzraugāma visu diennakti - 1984 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri eiro) mēnesī, jeb 64 EUR (sešdesmit četri eiro 00 centi) diennaktī.

PIEEJAMS RĪGAS DOMES LĪDZFINANSĒJUMS
līdz 800 euro/mēnesī!

Kas ietilpst maksā:

 • Aprūpe un uzraudzība 24 stundas diennaktī
 • Vešana vai pavadīšana pastaigās
 • Palīdzība personīgās higiēnas procedūru veikšanā (t.sk. pieaugušo uzsūkšanas veļas (pamperu) nomaiņa)
 • Sabalansēta ēdināšana četras reizes dienā, ņemot vērā ārstu rekomendācijas
 • Ārsta nozīmēto medicīnisko preparātu lietošanas uzraudzība
 • Gultas veļas un personīgo drēbju maiņa un mazgāšana
 • Nodrošināšana ar specializētu aprīkojumu (funkcionālās gultas, ratiņkrēsli un staiguļi)
 • Lietderīga un interesanta brīvā laika pavadīšana
 • Ģimenes ārsta vizītes un apskates

Ja ir vēlēšanās, jebkurš iemītnieks var iesaistīties sadzīviskās rūpēs, kas sniegs gandarījumu un vajadzības paša vērtības sajūtu (telpaugu laistīšana, puķu dobju ierīkošana, uzkopšana, palīdzība virtuvē vai mīļākā ēdiena pagatavošana).

Mēs parūpēsimies par Jums, organizēsim nodarbes un sniegsim atbalstu!