Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

Aktualizēti 15.04.2022.

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem

 

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu[1] Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.

 

 

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

 

  • tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
  • tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0,
  • tikšanos var organizēt ārtelpās vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi)[2];
  • tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
  • tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar administrāciju vai dežūrējošo SAC aprūpes darbinieku (aicinām saziņai izmantot SAC mājas lapās pieejamos tālruņa numurus: 24849638
  • apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

 

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

 

!!!  Vēršam uzmanību, ka, ja SAC tiek noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta.  

 

 

Pieejamas - https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem

 

[1] ECDC. Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA. Technical Report. – 19 May 2020: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf.

[2] Labvēlīgos laika apstākļos tikšanos vēlams organizēt institūcijas teritorijā (p., dārzā, lapenē).

Image

SIA SENIOR MANAGEMENT
Reģistrācijas Nr. 40203004986
Adrese: "Priedāji", Kalngale,
Carnikavas novads, LV-2163

E-pasts: info@seniorurezidences.lv
Tel: +371 24973067
Tel: +371 24849638

SENIORU REZIDENCES